פריקה והמכלת מכולות

פריקה והמכלת מכולות

מיון סחורה ומטענים

מיון סחורה ומטענים

עבודות סבלות וסידור מחסנים

עבודות סבלות וסידור מחסנים

אספקת כוח אדם לביצוע פרויקטים

אספקת כוח אדם לביצוע פרויקטים

הדבקת מדבקות

הדבקת מדבקות

מפעילי מלגזה

מפעילי מלגזה

אריזה

אריזה